A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

 

th«ng b¸o tuyÓn sinh

C¨n cø vµo §iÒu lÖ tr­­êng MÇm non.

Căn cứ  Kế hoạch số 245/KH- UBND ngày 1/5/2018 của UBND thị xã Sơn Tây về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

C¨n cø vµo chỉ tiêu tuyển sinh do UBND Thị xã, Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây quy định.

Tr­­êng MÇm non Cæ §«ng th«ng b¸o tuyÓn sinh n¨m häc 2019 - 2020 nh­ sau:

1. Chỉ tiêu được giao:  Sè l­­îng cÇn tuyÓn míi: 369 ch¸u.

 Độ tuổi:     - Nhà trẻ              : 90 cháu

- Mẫu Giáo 3 tuổi : 94 cháu

- Mẫu Giáo 4 tuổi : 57 cháu

- Mẫu Giáo 5 tuổi : tuyển sinh tất cả các cháu sinh năm 2014

có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại địa bàn xã Cổ Đông

           Chỉ tiêu cụ thể cho từng khu:

          1.1: Khu Đồng Trạng:

          - 5 tuổi: 4 lớp. Tuyển sinh tất cả các trong trong độ tuổi sinh năm 2014 có hộ khẩu tại thôn: Đoàn Kết, Đồng Trạng, Trại Láng, La Gián, Phúc Liên.

          - 4 tuổi: 3 lớp: Tuyển sinh 35 cháu có hộ khẩu tại các thôn Đồng Trạng, Đoàn Kết, Phúc Liên, La Gián, Cổ Liễn, Trại Láng.

          - 3 tuổi: 2 lớp: Tuyển sinh 31 cháu có hộ khẩu tại các thôn Đồng Trạng, Đoàn Kết, Phúc Liên, La Gián, Cổ Liễn, Trại Láng.

          - Nhà trẻ: 1 lớp: Tuyển sinh 25 cháu có hộ khẩu tại các thôn Đồng Trạng, Đoàn Kết, Phúc Liên, La Gián, Cổ Liễn, Trại Láng Thiên Mã, Trại Hồ, Vĩnh Lộc.

          1.2. Khu Bắc Kiên:

          - 5 tuổi: 2 lớp. Tuyển sinh tất cả các trong trong độ tuổi sinh năm 2014 có hộ khẩu tại thôn: Ngọc Kiên, Ngõ Bắc, Trung Lạc.

          - 4 tuổi: 2 lớp: Tuyển sinh 17 cháu có hộ khẩu tại các thôn Triều Đông, Phúc Lộc, Đại Trung, Ngọc Kiên, Ngõ Bắc, Trung Lạc.

          - 3 tuổi: 2 lớp: Tuyển sinh 30 cháu có hộ khẩu tại các thôn Đại Trung, Ngọc Kiên, Ngõ Bắc, Trung Lạc.

          - Nhà trẻ: 2 lớp: Tuyển sinh 50 cháu có hộ khẩu tại các thôn Đại Trung, Ngọc Kiên, Ngõ Bắc, Trung Lạc.

          1.3: Khu Trại Hồ:

          - 4 tuổi: 1 lớp: Tuyển sinh 5 cháu có hộ khẩu tại các thôn Vĩnh Lộc, Thiên Mã, Trại Hồ.

          - 3 tuổi: 1 lớp: Tuyển sinh 8 cháu có hộ khẩu tại các thôn Vĩnh Lộc, Thiên Mã, Trại Hồ.         

1.4: Khu Trung Tâm:

          - 5 tuổi: 3 lớp. Tuyển sinh tất cả các trong trong độ tuổi sinh năm 2014 có hộ khẩu tại thôn: Phúc Lộc, Triều Đông, Đại Trung, Cổ Liễn, Vĩnh Lộc, Trại Hồ, Thiên Mã.

-  3 tuổi: 1 lớp: Tuyển sinh 25 cháu có hộ khẩu tại các thôn Triều Đông, Phúc Lộc.

          - Nhà Trẻ: 1 lớp: Tuyển sinh 15 cháu có hộ khẩu tại các thôn Triều Đông, Phúc Lộc

2. Đối tượng tuyển sinh:

          Đối tượng ưu tiên 1: Các cháu có hộ khẩu và đang sinh sống tại địa phương theo chỉ tiêu của nhà trường.

          Đối tượng 2: Có hộ khẩu tạm trú 36 tháng và đang sinh sống tại địa phương theo chỉ tiêu của nhà trường.

          Sau thời gian tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ ưu tiên tuyển sinh các đối tượng còn lại.

3. Thêi gian tuyÓn sinh:

a/ Tuyển sinh trực tuyến :

- Thời gian:  Từ 4/7/2019 đến ngày 6/7/2019.

- Hình thức: Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

 Cha mẹ học sinh khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến :

+ Nếu cha mẹ học sinh có đủ điều kiện công nghệ thông tin (Năng lực hiểu biết ; có trang bị máy tính, iPAD...) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà ;

+ Nếu cha mẹ học sinh không có đủ điều kiện công nghệ thông tin có thể mang hồ sơ đến tại trường mầm non Cổ Đông để đăng ký trực tuyến;

Sau khi đăng ký xong, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ học sinh biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

b/ Tuyển sinh trực tiếp

- Thời gian : Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019

- Hồ sơ:  + Đơn xin học theo mẫu (Do cha, mẹ hoặc người dám hộ học sinh làm đơn);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ;

+ Bản photo sổ hộ khẩu (Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường cấp

4. §Þa ®iÓm tuyÓn sinh:

Khu Đồng Trạng: Thôn Đồng Trạng – Cổ Đông – Sơn Tây.

5. Hå s¬ tuyÓn sinh vµo tr­­êng gåm cã:

- Đơn xin học theo mẫu (do cha, mẹ hoặc người giám hộ học sinh làm đơn);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công anThị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã.

* Phụ huynh học sinh lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức tuyển sinh ở 01 điểm duy nhất khu Đồng Trạng.

Các cháu đang học tại trường không phải đến đăng ký.

VËy tr­­êng MÇm non Cæ §«ng th«ng b¸o tíi toµn thÓ c¸c bËc phô huynh cã con trong ®é tuæi mÇm non nh­ng ch­a ®i häc ®Õn ®¨ng ký nhËp häc trong thêi gian quy ®Þnh./                    

                                                             HiÖu Tr­­ëng

 

                                                                                        

                                                                                    Nguyễn Thị Kim Dung


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 156
Tháng trước : 951